Loading…
FLOWCON 2022 has ended
avatar for Albena Stoichkova

Albena Stoichkova

Kanbanize
Business Development
Bulgaria

Contact Me

Hi! Ask me anything about Kanbanize and our Partnerships Program!
Tuesday, October 18
 

09:30 CEST

10:30 CEST

10:45 CEST

11:50 CEST

12:45 CEST

14:00 CEST

15:05 CEST

16:00 CEST

16:30 CEST

17:35 CEST

 
Wednesday, October 19
 

09:00 CEST

09:30 CEST

10:30 CEST

11:50 CEST

12:45 CEST

14:00 CEST

15:00 CEST

15:30 CEST

16:30 CEST